2021-11-23 11:41:18

Održana vježba evakuacije i spašavanja

U utorak, 23.11., u školi je održana vježba evakuacije. Poslodavci su obvezni periodički organizirati provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja, a cilj vježbe bila je provjera plana u slučaju izvanrednog događaja u osnovnoj školi i potrebno vrijeme evakuacije. Osim osposobljenosti djelatnika škole za postupanje u izvanrednim situacijama te valjanosti predviđenih pravaca za izlaz, promatrala se i eventualna potreba mijenjanja plana evakuacije i spašavanja kako bi postao još operativniji. Vježba se pokazala uspješnom, a u nešto više od 1 minute svi učenici i djelatnici uspješno su napustili prostorije škole.


Osnovna škola "Gradac"