2022-02-01 12:26:02

Prijava za upis djece u prvi razred osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2022./2023.
 
   Prijava školskih obveznika vršit će se elektronskim putem na obrascu PRIJAVA za predupis koji će biti aktivan u razdoblju  od 7. do 17. veljače 2022. godine (https://dalmacija.hr/) link. obrazac
 
Školski obveznici su:
- djeca rođena od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine
- djeca kojima je za šk. god. 2021./2022. rješenjem odgođen upis u prvi razred osnovne škole
 
Iznimno u prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca rođena od 1. travnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. za koju roditelji odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole. U tom slučaju, roditelj odnosno staratelj može prijaviti upis, a najkasnije do 31. ožujka 2022. godine podnijeti Upravnom odjelu zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika na Obrascu 6 (www.dalmacija.hr), te je u obvezi dostaviti  mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta školi prilikom dogovora o testiranju djeteta.
Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred, roditelj, odnosno staratelj podnosi Upravnom odjelu na Obrascu 6 (www.dalmacija.hr). Osim zahtjeva, roditelj obavezno dostavlja i medicinsku dokumentaciju.
(Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Makarska; e-mail:  andela.klapiric@dalmacija.hr Tel:616-904)
Za odgodu upisa za šk. god 2022./2023. ne podnosi se zahtjev već je potrebno u online prijavi  označiti: „najava za odgodu upisa“
Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2022. godine.

Osnovna škola "Gradac"