2022-02-16 18:35:24

Drugi dio zimskih praznika za učenike

Drugi dio zimskih praznika za učenike počinje 21. veljače 2022. godine i završava 25. veljače 2022. godine, s tim da nastava počinje 28. veljače 2022. godine.

Školski kalendar za 2021/2022.


Osnovna škola "Gradac"